Call Forward – besąlyginis skambučio peradresavimas
Kai Jūs neesate darbo vietoje ir nenorite praleisti svarbaus skambučio. Peradresuokite visus įeinančius skambučius į kitą telefoną ofise arba į mobilų telefoną.
Call Pickup – skambučio perėmimas
Ši funkcija Jums leidžia perimti kitame telefone skambantį skambutį. Nepasikėlę iš savo darbo vietos galite perimti klientų, kurie skambina Jūsų ofiso kolegai, skambučius.
Call Parking – skambučio parkavimas
Tai laikinas skambinančiojo abonento patalpinimas į laukimo rėžimą. Ši funkcija naudinga tada, kai yra poreikis keletą skambučių vienu metu užlaikyti ir leisti vėliau kitiems ofiso darbuotojams atsiliepti į šiuos skambučius.
Call Transfers – skambučio persiuntimas
Skambučiai gali būti persiunčiami tarp įmonės ofiso darbuotojų, tarp padalinių ar į išorinius miesto numerius. Kai darbuotojo nėra darbo vietoje, administratorė gali persiųsti skambutį tiesiai darbuotojui į mobilų telefoną.
Record Conversations – pokalbių įrašymas
Galimybė įrašyti dalies ar visų įmonės darbuotojų telefoninius pokalbius. Darbuotojas pats gali aktyvuoti pokalbių įrašymą klavišo paspaudimu ant telefono arba gali būti įrašomi visi pokalbiai be išimties.
Voicemail – balso paštas
Balso pašto funkcija, kuri pati atsiliepia po tam tikro skambučių skaičiaus ir įrašo skambnančiojo paliktą žinutę. Įrašytos žinutės gali būti perklausytos nuotoliniu būdu (skambinant tam tikru numeriu) arba siunčiamos tiesiai į el. paštą.
Authorization to Reach Extension – pageidaujamų skambučių pasirikimas
Tik svarbūs skambučiai pasieks Jus. Skambinantysis, norėdamas susisiekti su Jumis, turės įvesti slaptažodį.
Do Not Disturb – funkcija netrukdyti
Kai esate užimtas, būkite tikras, kad niekas Jūsų netrukdys. Kad nereiktų ištraukinėti laido iš telefono, Jūs tiesiog vieno klavišo paspaudimu tapsite nepasiekiamas ir Jūsų nebetrukdys skambučiai.
Call Cascading – skambučių sekos
Jei Jūs neatsiliepiate į skambutį tam tikrą laiko tarpą, šis skambutis persiunčiamas kitam ofiso darbuotojui. Jei tik yra poreikis, taip skambutis gali keliauti per visą ofisą.
Ring All – Skamba visi vienu metu
Atėjus skambučiui, skambėti vienu metu gali keletas telefonų. Atsiliepia tas darbuotojas, kuris yra darbo vietoje arba neužimtas.