IP telefonija (VoIP)

IP telefonija (angl. Internet Telephony, arba Voice over IP, VoIP) – balso ryšys perduodamas duomenų perdavimo tinklais naudojant interneto protokolą.

Tokiuose tinkluose informacija, nepriklausomai nuo jos pobūdžio (vaizdinė, garsinė, tekstinė) yra suskaidoma į individualius skaitmeninius paketus, kurie į savo tikslą juda visiškai nepriklausomai vienas nuo kito, o atsižvelgia į tam tikros tinklo dalies apkrovimą. Kiekvienas paketas yra “įvelkamas” į koduotą “voką” (TCP). Tokiu būdų informaciją gaunantis įrenginys iš siunčiančio įrenginio turi užklausti informaciją apie trūkstamus paketus, sutvarkyti gautus paketus reikiama tvarka ir galų gale atkoduoti juose esančius duomenis bei juos paversti atitinkama informacija.

Pagrindinė problema naudojant duomenų perdavimo tinklus realaus laiko pokalbiams buvo ta, kad aukščiau aprašytas procesas turi vykti itin sparčiai ir pati duomenų perdavimo kokybė turi būti tinkama, kad nebūtų uždelsimų bei iškraipymų. Nors iš pradžių atsiradusi programinė ir techninė įranga neleido užtikrinti tinkamos kokybės pokalbio perdavimo, tačiau laikui bėgant technologijos tobulėjo ir dabar galima teigti, kad balso perdavimo kokybė beveik atitinka tradicinės balso telefonijos standartus.

IP telefonijos naudojimo variantai

Internetu telefono pokalbius, apeinant tradicinius telefono tinklų operatorius, galima perduoti, naudojant tris pagrindines įrangos konfigūracijas

Kompiuteris – Kompiuteris

Balso komunikacijose kompiuteris – kompiuteris būtina, kad kalbos signalai abiejose pusėse būtų apdorojami pagal tą patį algoritmą. Šiuo atveju nėra galimybės sudaryti sujungimo su paprastu telefono tinklo abonentu. Taip pat nėra galimybės rezervuoti reikiamos pralaidumo juostos, t. y. nėra galimybės valdyti kalbos perdavimo kokybės. Reikalavimai įrangai: kompiuteris su jame instaliuota tinklo plokšte, garso korta ir mikrofonu. Taip pat reikalinga speciali programinė įranga.

Kompiuteris – Telefonas

Sujungime kompiuteris – telefonas telefono tinklo abonentas sudaro ryšį su kompiuteriu, prijungtu prie interneto. Su telefono tinklu (pvz., ISDN) sujungiama per VoIP tinklų sąsają, kurioje IP kalbos paketai iš interneto keičiami į kalbos signalus, o šie toliau perduodami į prijungtą telefono tinklą, o priešinga kryptimi – kalbos signalas iš telefono tinklo paverčiamas skaitmeniniu ir paketinio pavidalo per internetą perduodamas į kompiuterį.

Telefonas – Telefonas

Du telefonus galima sujungti per internetą, naudojant VoIP tinklo sąsajas. Priešingai nei kompiuteris – kompiuteris konfigūracijoje, šiam sprendimui nereikia kompiuterio, nes jie patys verčia balsą duomenų paketais ir siunčia tuos paketus tinklais kitoms VoIP tinklų sąsajoms. Pastarosios, aišku, atlieka atvirkščią procedūrą ir balso signalą perduoda į abonento telefono aparatą.

(Straipsnis iš Vikipedijos, laisvosios enciklopedijos.)