Telefonija Lietuvoje

Europoje pirmoji telefono linija nutiesta 1877 m. Berlyne. 1882 m. Belo kompanija įrengė telefono tinklą Varšuvoje su 105 abonento linijomis bei Rygoje 54 telefono abonentams. Tų pačių metų pabaigoje nutiesta pirmoji privati telefono linija Rietave. 1888 m. spalio 22 d. Klaipėdoje (tuo metu Prūsija), pradėjo veikti telefono stotis, sujungusi 23 abonento linijas.

1896 m. kovo mėn. telefono stotis pradėjo veikti Vilniuje, 1904 m. – Kaune. Pirmojo pasaulinio karo išvakarėse telefono ryšys jau veikė daugelyje Lietuvos apskričių. 1935 m. buvo paleista 3000 numerių automatinė telefonų stotį Klaipėdoje. Prieš Antrąjį pasaulinį karą Lietuvoje telekomunikacijų tinkle buvo 26 tūkst. abonentų.

Po karo ilgą laiką automatinės telefono stotys veikė tik didžiuosiuose Lietuvos miestuose, kitur tarpmiestinių pokalbių dalyvius sujungdavo telefonininkės.

1963 m. buvo pradėtas tarpmiestinių ryšių automatizavimas. 1970 m. baigtas vietinių ryšių automatizavimas.

1983 m. Vilniuje buvo įrengta VEF gamykloje pagaminta tarpmiestinio ryšio stotis „Kvarc“.

9-ojo dešimtmečio pabaigoje visi Lietuvos rajonai turėjo tarpmiestinius kabelius dviem kryptimis, daugelis kabelinių linijų buvo sutankintos skaitmeninėmis sistemomis.

Kasmet į eksploataciją buvo įvedama maždaug po 60 000 numerių miestuose ir po 15 000 numerių kaimuose. Vis dėlto tai netenkino išaugusių poreikių telefono ryšiui tiek kiekybės, tiek ir kokybės požiūriu. Abonentų skyriuose buvo tūkstantinės eilės telefonui įrengti, buvo akivaizdus Lietuvos atsilikimas nuo Vakarų Europos valstybių informatikos srityje.

Nuo 1991m. Lietuvoje pradėjo kurtis mobilaus ryšio operatoriai. Pirmoji bendrovė pasiūliusi mobilų NMT ryšį Lietuvoje buvo bendra Lietuvos ir Liuksemburgo kompanija „Comliet“. Nuo 1995m. komercines mobilaus GSM ryšio paslaugas pradėjo teikti „Omnitel“. Šiek tiek vėliau „Bitė“. O nuo 1999m. - Tele2.

1992 m. šalyje fiksuoto telefono ryšio laukė per 200 tūkst. gyventojų. Su Vakarų Europos šalimis buvo galima susijungti tik per Maskvos centrinę stotį. Tarptautinių pokalbių su JAV, Australijos, Kanados ir kitų šalių abonentais reikėdavo laukti kartais net savaitę. 1992-aisiais rugpjūčio 7 d. Kaune buvo pradėta eksploatuoti skaitmeninė tarptautinė komutacinė stotis. Per ją buvo galima tiesiogiai susisiekti su 13 Europos valstybių, JAV, Kanados abonentais. Buvo pertvarkyta stoties „Kvarc“ programinė įranga automatiniam tarptautiniam ryšiui.

Iki 2003m. sausio mėn. Lietuvoje fiksuotojo telefono ryšio paslaugas monopolio teisėmis teikė AB „Lietuvos Telekomas“ (dabar AB TEO LT). Nuo 2003m. Lietuvoje pradėjo kurtis alternatyvaus fiksuotojo ryšio operatoriai. Kadangi dauguma laidinės infrastruktūros Lietuvoje priklauso AB TEO LT, alternatyvus operatoriai paslaugas teikia panaudodami balso perdavimo per duomenų kanalus technologiją (angl. VoIP). Nuo 2006m. Lietuvoje pradėjo veikti numerio perkėlimo tarp fiksuoto ryšio operatorių