UAB "Tenesys" pradeda įgyvendinti projektą, finansuojamą iš Europos regioninės plėtros fondo "E-verslo sprendimų diegimas įmonėje UAB "Tenesys"".

Projekto tikslas - įdiegus įmonės poreikius atitinkančius e-verslo sprendimus, padidinti įmonės UAB "Tenesys" produktyvumą, konkurencingumą ir finansinius rodiklius.

Projekto nr. 03.3.1-LVPA-K-806-01-0142.

Sėkmingai įgyvendinus projektą ir įdiegus įmonei reikalingus e-verslo sprendimus, efektyviau bus vykdomos įmonės veiklos, greičiau bus teikiamos paslaugos ir organizuojami darbai, bus optimizuoti ir sutaupyti įmonės paslaugų teikimo kaštai. Įmonėje bus įdiegta jos poreikiams pritaikyti e-verslo sprendimai: pardavimų valdymo, sąskaitų generavimo, finansų, atsargų valdymo, projektų valdymo ir kt. modeliai. Įdiegti e-verslo sprendimai leis pagerinti įmonės finansinius rodiklius: pardavimus, pelningumą, darbo našumo rodiklius, leis įdarbinti daugiau darbuotojų ir didinti jiems mokamą darbo užmokestį. Padidės įmonės konkurencingumas ir patrauklumas Lietuvos ir užsienio rinkose.

Projekto pradžia: 2016 m. gegužės 1 d.
Projekto pabaiga: 2017 m. gegužės 1d.


UAB „TENESYS“ sėkmingai įgyvendino projektą finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų pagal 2007–2013 m. ekonomikos augimo veiksmų programos 1 prioriteto „Ūkio konkurencingumui ir ekonomikos augimui skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra“ įgyvendinimo priemonę

VP2-1.3-ŪM-05-K „Inočekiai LT“.

Projekto partneris buvo Vilniaus Dailės Akademijos dizaino inovacijų centras.


UAB „TENESYS“ projektas "Internetinės konferencinės sistemos korpuso prototipas" (VP2-1.3-ŪM-05-K-03-725) buvo įdomus ir naudingas, įmonė įgijo naujos patirties, o sukurtas produktas bus ruošiamas serijinei gamybai.

Projekto pradžia: 2014 m. spalio 1 d.
Projekto pabaiga: 2015 m. vasario 1d.